[AutoLISP] Lisp nội suy cao độ từ Nova

Nội suy cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế của hố ga trong công tác thiết kế thoát nước cũng tốn khá nhiều thời gian. Với các thao tác thủ công thì chỉ dùng trong trường hợp số lượng ít, với số lượng nhiều thì việc nội suy thủ công trở nên khó khăn rất nhiêu, tuy nhiên việc tự động hoá cho công tác này trong thiết kế đã được xử lý. LISP nội suy dưới đây sẽ hỗ… Xem thêm

[AutoCAD] Lỗi copy phải chờ lâu

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp Copy – Paste từ một file AutoCAD sang file AutoCAD khác mà phải chờ rất lâu mới được chưa? Với số lượng Copy – Paste ít thì không thành vấn đề, nhưng ngồi triển khai công việc thì thường rất hay dùng thao tác này. Với người sử dụng AutoCAD thì việc Copy – Paste là rất thường xuyên. Việc Copy – Paste nhiều sẽ dẫn đến các Scale Edit chồng chất nhiều, nên nhiều… Xem thêm