[AutoCAD] Giá trị Field không tự động cập nhật

Về vấn đề cập nhật các giá trị khi sử dụng Field trong bản vẽ AutoCAD, sẽ có những lúc bạn không thể cập nhật được giá trị của Field sau khi đã Regen nhiều lần.

Lỗi này xảy ra có thể do trong các LISP mà bạn sử dụng có điều chỉnh biến FIELDEVAL của AutoCAD hoặc Virus AutoCAD thay đổi giá trị của biến này.

Để khắc phục vấn đề này có 2 cách:

Sử dụng lệnh UPDATEFIELD

  • Gõ lệnh UPDATEFIELD
  • Quét chọn các đối tượng có chứa field cần cập nhật
  • Enter, các đối tượng sẽ cập nhật lại các thông số theo đúng thông số mà bạn cài đặt.

Cách này chỉ sử dụng cho các đối tượng được quét hoặc khi cần cập nhật thủ công, các giá trị sẽ không thay đổi khi di chuyển đối tượng.

Thay đổi biến FIELDEVAL

Biến FIELDEVAL là biến hệ thống trong AutoCAD, kiểm soát cách thức cập nhật giá trị của Field, có các giá trị sau:

Giá trị của biếnChức năng hiển thị
0Không cập nhật giá trị của field
1Cập nhật giá trị khi mở bản vẽ
2Cập nhật giá trị khi lưu bản vẽ (save)
4Cập nhật giá trị khi in bản vẽ
8Cập nhật giá trị khi sử dụng lệnh ETRANSMIT để đóng gói các thứ cần thiết như Xref, shape, …
16Cập nhật giá trị khi sử dụng lệnh REGEN

Với các giá trị của biến FIELDEVAL như trên thì có lẽ bạn đã biết cách để cập nhật giá trị cho field:

  • Gõ lệnh FIELDEVAL
  • Gõ giá trị của biến mà bạn muốn nhập vào dựa vào bảng trên.

Trên đây là 2 cách để cập nhật giá trị cho field trong AutoCAD, tuy nhiên để sử dụng về lâu dài thì mình khuyến khích sử dụng phương pháp 2 – thay đổi biến FieldEval để có thể tự động cập nhật được tất cả giá trị của field trên tất cả các bản vẽ.

Hy vọng bài vết này giúp ích được cho các bạn.

Categories AutoCAD

Phản hồi