[AutoLISP] Đo bán kính cong hàng loạt

Bạn đang làm hồ sơ quy hoạch giao thông, cần đo bán kính cong tại các vị trí nút giao có chứa Arc nhưng lại quá nhiều làm bạn nản. Bạn có đối tượng Pline dài chưa nhiều đường cong cần dim kích thước bán kính cong tại các vị trí đó Dưới đây là LISP hỗ trợ dim bán kinh hàng loạt tại vị trí các góc bo cong bằng Arc của polyline. Bạn tải LISP về và sử dụng, công… Xem thêm

[AutoLISP] Xuất tọa độ và lập bảng thống kê tọa độ góc ranh theo hệ VN-2000

Bạn cần lập bảng thống kê tọa độ tọa độ góc ranh X, Y cho khu đất theo hệ tọa độ VN-2000 nhưng vẫn chưa có công cụ nào triển khai công việc này. Hãy xem qua 2 bài viết bên dưới. Xuất tọa độ điểm – tọa độ ranh theo hệ tọa độ VN-2000 Lấy tọa độ điểm tự động theo hệ tọa độ VN-2000 Nếu vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của bạn, sử dụng LISP trong bài viết… Xem thêm

[AutoLISP] Lấy tọa độ điểm tự động theo hệ tọa độ VN-2000

Như đã giới thiệu trong bài Xuất tọa độ điểm – tọa độ ranh theo hệ tọa độ VN-2000, sử dụng LISP để lấy tọa độ các điểm trong bản vẽ theo hệ tọa độ VN-2000. Cách này trong việc lấy số lượng lớn tọa độ trong bản vẽ AutoCAD rất nhanh. Tuy nhiên với số lượng ít, không cần phải cầu kỳ thì sử dụng block động (Dynamic Block) lại rất cơ động. Chỉ cần copy các đối tượng block đến… Xem thêm

[AutoLISP] Xuất tọa độ điểm – tọa độ ranh theo hệ tọa độ VN-2000

Việc xuất tọa độ trong AutoCAD từ hệ tọa độ CAD sang hệ tọa độ quốc gia VN-2000 tương đối thuận tiện. Trong AutoCAD thì lấy tọa độ bằng lệnh ID của một vài điểm hoặc List để lấy tọa độ của các điểm gãy khúc của Polyline rất tốt. Tuy nhiên, làm việc với số lượng nhiều vẫn là vấn để cần giải quyết. Với việc xuất tọa độ của ranh đất khoảng 200-300 điểm là chuyện bình thường và rất… Xem thêm

[AutoLISP] Xuất dữ liệu CAD qua Excel

Với công tác thiết kế thì việc xuất dữ liệu từ AutoCAD qua Excel với số lượng lớn bằng thủ công là 1 cực hình, việc truy xuất dữ liệu chiếm thời gian rất nhiều. Lisp C2F (sưu tầm) giúp việc truy xuất các dữ liệu bao gồm các thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD như Arc, Line, Pline, Block, Mline… sang Excel nhanh chóng hơn rất nhiều Các bước cần làm để truy xuất dữ liệu từ AutoCAD qua Excel:… Xem thêm

[AutoLISP] Lisp nội suy cao độ từ Nova

Nội suy cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế của hố ga trong công tác thiết kế thoát nước cũng tốn khá nhiều thời gian. Với các thao tác thủ công thì chỉ dùng trong trường hợp số lượng ít, với số lượng nhiều thì việc nội suy thủ công trở nên khó khăn rất nhiêu, tuy nhiên việc tự động hoá cho công tác này trong thiết kế đã được xử lý. Lisp nội suy dưới đây sẽ hỗ… Xem thêm