[AutoLISP] Đo bán kính cong hàng loạt

Bạn đang làm hồ sơ quy hoạch giao thông, cần đo bán kính cong tại các vị trí nút giao có chứa Arc nhưng lại quá nhiều làm bạn nản.
Bạn có đối tượng Pline dài chưa nhiều đường cong cần dim kích thước bán kính cong tại các vị trí đó

Dưới đây là LISP hỗ trợ dim bán kinh hàng loạt tại vị trí các góc bo cong bằng Arc của polyline. Bạn tải LISP về và sử dụng, công việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thực hiện

Các bước cần làm để truy xuất bán kính cong tại các vị trí chứa Arc thuộc đối tượng Polyline:
– Load LISP
– Gõ lệnh BG
– Chọn đối tượng Pline có chứa các Arc cần đo bán kính cong.

Tải về

Download

Hướng dẫn Download từ link rút gọn OuoBước 1Chọn vào ô Tôi không phải là người máy (I’m not a robot) và xác nhận hình ảnh theo yêu cầu (nếu có)Error
Bước 2
Đợi hết 3s, chữ GET LINK sẽ sáng lên. Bấm vào nút GET LINK để tải về

Phản hồi