[AutoLISP] Xuất dữ liệu CAD qua Excel

Với công tác thiết kế thì việc xuất dữ liệu từ AutoCAD qua Excel với số lượng lớn bằng thủ công là 1 cực hình, việc truy xuất dữ liệu chiếm thời gian rất nhiều.

LISP C2F (sưu tầm) giúp việc truy xuất các dữ liệu bao gồm các thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD như Arc, Line, Pline, Block, Mline… sang Excel nhanh chóng hơn rất nhiều

Các bước cần làm để truy xuất dữ liệu từ AutoCAD qua Excel:

– Download LISP
– Gõ lệnh C2F
– Chọn đối tượng muốn truy xuất sang Excel ở mục Entity Type. Các đối tượng thường sử dụng để lấy dữ liệu như Circle, Line, Block, Text, Point.

Lưu ý: các đối tượng Polyline thì phải chọn là LWPolyline thì mới đúng.


– Chọn loại file xuất ra, có 4 định dạng thông dụng, tuy nhiên với người không biết sử dụng chức năng Text to Columns trong Excel thì thường hay dùng nhất vẫn là 3- Text File Tab Delimited (Mở bằng Notepad hoặc Excel) và 4- Excel CSV File

– Chọn thuộc tính cần truy xuất gồm Name, Layer, Color, Center Point, Length…. Tất cả dữ liệu nào không có liên quan đến đối tượng cần truy xuất sẽ bị làm mờ đi.

– Mở file vừa xuất ra bằng Excel và lấy các thông số cần tìm.
Enjoy!!!

Download AutoLISP xuất dữ liệu từ CAD qua Excel

Download

Hướng dẫn Download từ link rút gọn OuoBước 1Chọn vào ô Tôi không phải là người máy (I’m not a robot) và xác nhận hình ảnh theo yêu cầu (nếu có)Error
Bước 2
Đợi hết 3s, chữ GET LINK sẽ sáng lên. Bấm vào nút GET LINK để tải về

Phản hồi