[AutoLISP] Lấy tọa độ điểm tự động theo hệ tọa độ VN-2000

Như đã giới thiệu trong bài Xuất tọa độ điểm – tọa độ ranh theo hệ tọa độ VN-2000, sử dụng LISP để lấy tọa độ các điểm trong bản vẽ theo hệ tọa độ VN-2000. Cách này trong việc lấy số lượng lớn tọa độ trong bản vẽ AutoCAD rất nhanh.

Tuy nhiên với số lượng ít, không cần phải cầu kỳ thì sử dụng block động (Dynamic Block) lại rất cơ động. Chỉ cần copy các đối tượng block đến các điểm cần lấy tọa độ là xong.

Sau đây mình giới thiệu thêm phương pháp lấy tọa độ trong bản vẽ AutoCAD theo hệ tọa độ VN-2000 không sử dụng LISP mà sử dụng Dynamic Block của AutoCAD (từ AutoCAD 2007 trở lên), thường sử dụng cho các bản vẽ cần lấy số lượng tọa độ điểm ít.

Cách thức sử dụng của phương pháp này là sử dụng Field của AutoCAD để xuất tọa độ. Tọa độ điểm sẽ thay đổi khi bạn move hoặc copy đối tượng đến vị trí khác sau khi Regen.

Cách thức làm như sau:
1. Tạo block tọa độ theo ý muốn của bạn bao gồm X, Y là các Attribute hoặc Text (mình khuyến khích sử dụng Attribute vì còn sử dụng được cho rất nhiều mục đích khác).

2. Gán field cho các tọa độ theo ý muốn. Ở đây mình xuất tọa độ theo hệ tọa độ VN-2000 nên X sẽ gán giá trị Y và Y sẽ gán giá tri X của đối tượng block.

3. Copy đối tượng đến các vị trí muốn lấy tọa độ. Regen bản vẽ sẽ thấy tọa độ thay đổi. Nếu sau khi Regen mà tọa độ không thay đổi thì bạn cần phải chỉnh lại thông số cài đặt biến để Update field tự động.

Lưu ý:
– Bản vẽ của bạn phải nằm đúng tọa độ ranh mốc
– Tránh việc di chuyển bản vẽ sẽ dẫn đến sai số vì block tọa độ của bản vẽ sử dụng field, sẽ tự động cập nhật khi di chuyển đến vị trí mới.

Xem Video bên dưới để rõ hơn cách làm.

Các bạn không thực hiện được như trên thì download Block lấy tọa độ mình đã tạo về để sử dụng trực tiếp trong bản vẽ.

Download

Hướng dẫn Download từ link rút gọn OuoBước 1Chọn vào ô Tôi không phải là người máy (I’m not a robot) và xác nhận hình ảnh theo yêu cầu (nếu có)Error
Bước 2
Đợi hết 3s, chữ GET LINK sẽ sáng lên. Bấm vào nút GET LINK để tải về

Phản hồi