[Excel] Tách chữ hoặc số trong ô bằng chức năng Text to Column

Trong cùng một ô dữ liệu có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, các bạn muốn tách các dữ liệu trong ô dữ liệu theo kiểu dữ liệu của nó.

Ví dụ trong các ô dữ liệu các bạn nhập có chưa tọa độ điểm theo định dạng “X Y” các bạn muốn tách riêng “X” ra một ô và “Y” ở 1 ô khác để thuận tiện nhất cho việc tính chiều dài, vẽ, phun điểm ra bình đồ…. Excel hỗ trợ tính năng tách các dữ liệu trong ô giúp các bạn thực hiện điều trên.

Sau đây là hướng dẫn tách dữ liệu trong cột trong bảng tính Excel.

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần chọn (bôi đen) cột muốn tách dữ liệu, chọn tab Data -> Text to Columns
Bước 1

Bước 2:Trong hộp thoại Convert Text to Columns Wizard – Step 1 of 3, chọn Delimited như hình dưới và nhấn Next.
Bước 2
Bước 3: Hộp thoại Convert Text to Columns Wizard – Step 2 of 3 xuất hiện, chọn ký tự ngăn cách giữa các loại dữ liệu trong các ô vừa chọn. Ví dụ như các ô vừa chọn ở trên ngăn cách nhau bởi dấu cách, nên sẽ chọn Space.
Bước 3

Nếu ký tự ngăn cách là ký tự khác, các bạn chọn tùy chọn tương tự với ký tự đó

Tab: ngăn cách nhau bằng phím tab.
Semicolon: ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy.
Comma: ngăn cách nhau bằng dấu phẩy.
Space: ngăn cách nhau bằng dấu cách.
Other: ký tự khác, nếu chọn lựa chọn này thì cần phải nhập ký tự muốn làm căn cứ tách chữ vào ô vuông bên cạnh.
Sau khi chọn xong, nhấn Next để tiếp tục.

Bước 4: Trong hộp thoại Convert Text to Columns Wizard – Step 3 of 3 chọn General và nhấn Finish.
Bước 4

Bước 5: Nếu xuất hiện thông báo Do you want to the contents of the destination cells? nhấn OK để đồng ý.

Kết quả sau khi tách như sau:
B5
Các bạn thực hiện tách tương tự với các cột khác và chọn tùy chọn dấu phân cách tương ứng với dấu phân cách trong cột sẽ được kết quả tương tự:

Như vậy các bạn đã có thể tách dữ liệu trong cột theo như ý muốn để thuận tiện cho việc xử lý và tính toán trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Categories Excel

Phản hồi