Đầu trắc dọc thoát nước

Theo bạn, Các thành phần đầu trắc dọc bao nhiêu và như thế nào là đủ?
Trong VTD, chúng tôi có nhiều lựa chọn về đầu trắc dọc, có thể đối với một số nơi, đầu trắc dọc này cần thiết nhưng ở một số nơi khác thì nó lại không quan trọng. Phần này tùy thuộc vào “kinh nghiệm” cũng như “thói quen” của các đơn vị tư vấn.

Theo đánh giá và quan điểm cá nhân mình, trắc dọc nói chung và các đầu trắc dọc thì mục đích chung cũng chỉ là cho đầy đủ các thông số để bóc khối lượng, thẩm tra và thi công. Vậy thì cần bao nhiêu và những đầu trắc dọc nào?
Dưới đây là một số đầu trắc dọc mình tham khảo của một số bản vẽ trắc dọc.
Đầu trắc dọc thoát nước 1
Đầu trắc dọc thoát nước 2
Đầu trắc dọc thoát nước 3

Có khá nhiều dạng đầu trắc dọc khác nhau, tuy nhiên theo mình đánh giá thì các thành phần của đầu trắc dọc thoát nước nên có các thành phần chính như sau:

Các thành phần khác của đầu trắc dọc cần thiết, nên có

Cao độ thiết kế (Cao độ nắp hố ga)

Chắc chắn phải có, nó là căn cứ đầu tiên để thi công cũng như bóc khối lượng.
Lưu ý: Một số công trình do yêu cầu của chủ đầu tư cần làm ngầm phần nắp hố ga thì lúc này cao độ thiết kế (bề mặt hoàn thiện) và cao độ nắp hố ga sẽ khác nhau.

Cao độ tự nhiên

Có hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác thi công, còn bóc khối lượng thì dựa vào con số trong bảng tính, trên trắc dọc có chăng là để cho đẹp. Tuy nhiên về mặt logic, nên có trong bản vẽ trắc dọc để có cơ sở đối chứng với thực tế, cũng như dễ kiễm soát một số lỗi như điểm thủng của bề mặt tự nhiên.

Cao độ đáy cống

Là số liệu để thi công tại công trường, nên bắt buộc phải có để lấy số liệu. Đây là cơ sở để đảm bảo cho quá trình thi công đúng với bản vẽ thiết kế.

Đường kính cống

Yêu cầu phải có trên bản vẽ để triển khai các công tác lắp đặt cống cho mạng lưới

Độ dốc cống

Độ dốc cống thể hiện để kiểm tra sự khác biệt trong quá trình thiết kế bản vẽ, không có giá trị nhiều trong công tác thi công.

Khoảng cách

Chiều dài giữa các đoạn cống để thể hiện trong quá trình thiết kế và bóc khối lượng, quá trình thi công không quan trọng nhiều vì đã được định vị hố ga.

Tên hố ga

Trong quá trình thiết kế, đảm bảo kiểm soát được việc liên quan giữa bình đồ và trắc dọc. Tên hố ga và tọa độ hố ga đã được xác định trước trong quá trình thi công


Đây là đầu trắc dọc thường dùng mà ứng dụng VTD cung cấp, nếu có sự thay đổi, chỉ cần lựa chọn lại đầu trắc dọc theo ý muốn.
Đầu trắc dọc thoát nước 4
Đầu trắc dọc thoát nước 5

Các thành phần khác của đầu trắc dọc không quan trọng

Góc quay mặt bằng

Phần này thực sự dư thừa cho quá trình thi công cũng như thiết kế, tuy nhiên theo “lối mòn”, các bản vẽ vẫn còn áp dụng nhiều thành phần này vì quá trình làm đồ án trong trường học, thành phần này được áp dụng theo kiểu “mẫu có sẵn”

Loại hố ga

Phần này không nhất thiết phải có trong bản vẽ.

Loại cống

Nếu thể hiện kỹ thì trên bình đồ đã thể hiện loại cống trên đường hay vỉa hè.

Số đốt cống

Tương tự như Loại cống, phần này chỉ mang tính chất tham khảo và không cần tính chính xác.


Bạn có ý kiến góp ý nào thêm cho các đầu trắc dọc của bản vẽ trắc dọc thoát nước? Hãy cho chúng tôi biết để hoàn thiện thêm cho sản phẩm nhé.

Phản hồi