VTD – Sửa lỗi vẽ trắc dọc & bình đồ

Với một số máy sau khi cài đặt ứng dụng, trong quá trình tính toán bình thường, tuy nhiên lúc vẽ trắc dọc hoặc bình đồ, sẽ bị báo lỗi “không đăng ký được ứng dụng, truy cập Website để sửa lỗi” là do ứng dụng chưa đăng ký được với Windows nên không vẽ được bình đồ và trắc dọc.

Để khắc phục lỗi này, chỉ cần tải về file “Fix VTD” bên dưới về máy và chạy file sẽ giải quyết được vấn đề.

Để giải quyết triệt để, bạn nên copy file Fix VTD vào thư mục C:/Windows/System32 (đối với Windows 32-bit) hoặc C:/Windows/SysWoW64 (đối với Windows 64-bit), click chuột phải và chọn Run Administrator
Run Administrator với ứng dụng VTD
Sau khi đăng ký xong sẽ có thông báo thành công, quay lại bảng tính thoát nước và vẽ trắc dọc, bình đồ để xem kết quả.
Fix VTD

Download tập tin Fix VTD tương ứng với phiên bản Windows đang sử dụng trên máy tính của bạn dưới đây:

Dành cho Windows 32-bit:
Download

Dành cho Windows 64-bit:
Download

Phản hồi