VTD – HDSD – Hạng mục thoát nước thải

Sau đây là video tổng quan về tính toán và vẽ bình đồ, trắc dọc thoát nước thải của 1 công trình sơ bộ bằng ứng dụng thoát nước VTD với các số liệu về lưu vực, dân số và mặt bằng thoát nước có sẵn.

Nhấn nút Play để xem hoặc xem trên Youtube

Hướng dẫn sử dụng hạng mục thoát nước thải – Phiên bản 1.3

Đây là hướng dẫn tính toán và vẽ cho mạng lưới thoát nước thải đã có cao độ, lưu vực… (đã có các thông số tính toán). Mình sẽ làm 1 hướng dẫn cụ thể cho 1 công trình thoát nước thải từ các bước đầu cho những bạn chưa quen với việc thiết kế thoát nước sau.

Mọi góp ý hoặc thắc mắc về ứng dụng vui lòng comment bên dưới hoặc có thể gửi mail về địa chỉ info@vtdvn.com

Phản hồi