VTD – Tính toán lưu lượng mạng lưới thoát nước thải

Tính toán lưu lượng mạng lưới thoát nước thải bằng ứng dụng Thoát nước VTD – Đây là bài viết hướng dẫn chi tiết tính toán lưu lượng mạng lưới thoát nước thải bằng Ứng dụng thoát nước VTD nằm trong Series Hướng dẫn sử dụng ứng dụng thoát nước VTD .

Để sử dụng ứng dụng Thoát nước VTD cho hạng mục thoát nước thải, bạn vào thư mục cài đặt ứng dụng VTD (C:\Program Files\VTD đối với Windows 32-bit và C:\Program Files (x86)\VTD đối với Windows 64-bit), mở file Excel thoát nước thải để sử dụng.

Các thông số cơ bản trong bảng tính

Vào Sheet Tổng hợp lưu lượng, các nút công cụ của ứng dụng bao gồm:

Xóa dữ liệu cũ : Xóa sạch dữ liệu cũ trong bảng tính, tạo bảng tính mới.

Nhập dữ liệu : Nhập các thông số kỹ thuật liên quan tới tính toán mạng lưới thoát nước thải, bước này phải thực hiện mới tính được lưu lượng nước thải

Tính lưu lượng : Tính lưu lượng mạng lưới thoát nước thải sau khi đã nhập đầy đủ thông số

Tiện ích : Các tiện ích liên quan đến bảng tính


Nhập dữ liệu đầu vào tính toán lưu lượng thoát nước thải

Sau khi bấm vào nút Nhập dữ liệu Các thông số cần nhập vào để tính toán của hệ thống thoát nước thải:

 1. Phương pháp tính lưu lượng: Hiện tại, VTD cung cấp 2 phương pháp tính lưu lượng là theo phương pháp Tính modul lưu lượngTính dựa vào số người
 2. Dân số khu vực tính toán (người)
 3. Chỉ tiêu thoát nước (lít/người.ngày đêm)
 4. Hệ số không điều hòa Kngày
 5. Diện tích và Modul lưu lượng tính toán (tính tự động hoặc nhập thủ công)

Lưu ý:

 • Dân số khu vực tính toán không bao gồm dân số các công trình tập trung như Chung cư, Công trình công cộng. Thường sẽ tính theo dân số thấp tầng, dân số công trình tập trung sẽ được tính và đưa vào lưu lượng tập trung.
 • Thông số Chỉ tiêu thoát nước và Hệ số không điều hòa ngày (Kngày) lấy tương đương thông số cấp nước của dự án.

Phương pháp tính Modul lưu lượng (Lưu lượng đơn vị)

VTD thoát nước thải

Cách tính này dựa trên cơ sở chỉ tiêu thoát nước, dân số khu vực tính toán và diện tích tổng lưu vực thoát nước. Đơn vị modul lưu lượng là l/s.ha.

Nếu bạn đã có thông số modul lưu lượng thì click vào ô Thủ công và nhập giá trị đã tính toán vào, nếu muốn ứng dụng tự động tính toán thì click vào ô Tự động, ứng dụng sẽ căn cứ vào tổng diện tích tính toán, dân số và chỉ tiêu thoát nước mà bạn nhập vào để tính modul lưu lượng

Phương pháp này thường hay sử dụng để tính toán mạng lưới thoát nước thải trong các đồ án quy hoạch

Phương pháp tính dựa vào số người

VTD thoát nước thải

Cách tính này dựa trên số người được xác định trong một căn nhà (3, 4 hoặc 5 người), và hố ga sẽ tiếp nhận lượng nước thải từ bao nhiêu căn nhà, từ đó xác định được lưu lượng nước thải mà hố ga đó tiếp nhận để làm cơ sở tính toán.

Phương pháp này thường hay sử dụng để tính toán mạng lưới thoát nước thải trong các hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật yêu cầu có sự chính xác lưu lượng tiếp nhận của từng hố ga

Tiện ích

Khi bấm vào nút Tiện ích sẽ xuất hiện các tiện ích như hình
VTD thoát nước thải
Tính số người : Tính số người dựa vào giá trị nhập tắt với phương pháp Tính dựa vào số người. Nếu bước ở trên, bạn đã nhập giá trị số người thải nước mà hố ga tiếp nhận thì giá trị đó sẽ được giữ nguyên, còn nếu bạn nhập tắt giá trị, ứng dụng sẽ tính toán số người mà hố ga sẽ tiếp nhận lượng nước thải.

Ví dụ: Hố ga T01 tiếp nhận nước thải từ 4 căn nhà liên kế tương đương khoảng 16 người, bạn chỉ cần nhập giá trị tắt tại ô Tiếp nhận (dọc đường) là 4L và sau đó bấm vào nút Tiện ích, sau đó chọn Tính số người hoặc nhập trực tiếp số người là 16.

Ẩn tính toán : Ẩn các thông số tính toán trong bảng tính, chỉ hiện các thông số cần nhập vào, việc ẩn các thông số này có thể giúp bạn kiểm soát được bảng tính tốt hơn.
Xem sự khác biệt về bảng tính trước và sau khi ẩn tính toán trong bảng tính lưu lượng

Tiền tố tên hố ga : Thêm hoặc bớt tiền tố của hố ga, thay vì chỉnh sửa tên từng hố ga,sử dụng tiện ích này sẽ giúp bạn chèn thêm tiền tố vào tất cả hố ga trong bảng tính hoặc một đoạn hố ga nào đó bạn chọn.
VTD thoát nước thải

Ví dụ: bạn cần thêm chữ N vào trước tên các hố ga đoạn cống từ T01, T02 … T15 trong bảng tính, bạn chọn Thêm tiền tố, sau đó chọn vùng tên hố ga từ T01 đến T15, nhập nội dung tiền tố muốn thêm vào và bấm Thay đổi, tên hố ga trong các Sheet của bảng tính sẽ được tự động thêm chữ N vào trước. Làm tương tự nếu muốn bớt tiền tố tên hố ga

In bảng lưu lượng : In bảng thống kê lưu lượng tự động, sau khi tính toán xong, bạn chỉ cần bấm nút này và chọn máy in, bảng tính toán lưu lượng nước thải sẽ được tự động in ra.

Nhập dữ liệu tính toán

Trong bảng tính lưu lượng thoát nước, nhập dữ liệu tại các ô tiêu đề có chữ màu xanh, các ô còn lại sẽ được tính toán tự động:

 • Hố ga đầu, Hố ga cuối
 • Diện tích dọc đường (nếu có)
 • Lưu lượng tập trung cục bộ (nếu có)
 • Lưu lượng tập trung từ các khu vực khác (nếu có)

Video hướng dẫn

Nhấn nút Play để xem hoặc xem trên Youtube

Hướng dẫn sử dụng hạng mục thoát nước thải – Phiên bản 1.3

Mọi góp ý hoặc thắc mắc về ứng dụng vui lòng comment bên dưới hoặc có thể gửi mail về địa chỉ info@vtdvn.com

Phản hồi