VTD – Tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải

Tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải bằng ứng dụng Thoát nước VTD – Đây là bài viết hướng dẫn chi tiết tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải bằng Ứng dụng thoát nước VTD nằm trong Series Hướng dẫn sử dụng ứng dụng thoát nước VTD .

Sau khi tính lưu lượng mạng lưới thoát nước thải xong, vào Sheet Tính thủy lực.

Các thông số cơ bản

Xóa dữ liệu : Xóa sạch dữ liệu cũ trong bảng tính, tạo bảng tính mới.

Nhập dữ liệu : Nhập các thông số kỹ thuật liên quan tới tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải, phải thực hiện trước khi tính thủy lực.

Tính thủy lực :Tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải sau khi đã nhập đầy đủ thông số.

Tiện ích : Các tiện ích liên quan đến bảng tính.


Nhập dữ liệu đầu vào

tính thủy lực thoát nước thải

Sau khi bấm vào nút Nhập dữ liệu Các thông số cần nhập vào để tính thủy lực:

Chiều sâu lắng bùn hố ga

Khai báo chiều sâu lắng bùn của hố ga tại đây, thường thì sẽ khai báo bằng 0 hoặc bằng chiều dày của cống thoát nước. Nếu không có yêu cầu gì về phần này, bạn không cần thay đổi giá trị này.

Vật liệu cống

Khai báo vật liệu của cống thoát nước, sử dụng vật liệu cống ảnh hưởng đến việc tính thủy lực.
Hệ số nhám Manning (n) của cống theo TCVN 7957:2008 quy định như sau:

Loại cốngHệ số nhám Manning (n)
Cống bê tông cốt thép0.013
Ống gang0.012
Ống thép0.012
Ống nhựa0.011

Độ dốc cống

VTD cung cấp 2 phương pháp tự động lấy độ dốc cống thoát nước

 • Độ dốc min 1/D : Lấy toàn bộ độ dốc cống theo độ dốc tối thiểu imin= 1/D (D là đường kính cống)
 • Độ dốc so sánh : Ứng dụng sẽ so sánh tự động giữa độ dốc đường và độ dốc tối thiểu imin, nếu độ dốc nào nhỏ hơn sẽ lấy độ dốc đó làm độ dốc cống thoát nước
Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải thường sử dụng độ dốc cống tối thiểu imin. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi độ dốc cống ở một số đoạn cống trong bảng tính, chỉ cần nhập độ dốc cần lấy vào ô tương ứng của đoạn cống đó tại cột Độ dốc cống chọn (%).
tính thủy lực thoát nước thải

Chiều sâu đất đắp lưng cống

Khai báo chiều cao đất đắp lưng cống của cống trên vỉa hè và cống dưới lòng đường để ứng dụng kiếm tra các đoạn cống trong mạng lưới thoát nước có đảm bảo chiều cao đất đắp lưng cống so với chiều cao bạn khai báo hay không, nếu không đạt thì sẽ báo đỏ tại đoạn cống đó.

Phương pháp nối cống

VTD cung cấp 3 phương pháp nối cống để tính thủy lực mạng lưới thoát nước thải có thể dùng cho mọi trường hợp tính toán:

 • Nối ngang đỉnh cống : cao độ nối cống sẽ lấy đường đỉnh cống làm chuẩn
 • Nối ngang mặt nước : cao độ nối cống sẽ lấy đường mặt nước làm chuẩn
 • Nối ngang đáy cống : cao độ nối cống sẽ lấy đường đáy cống làm chuẩn
Đối với mạng lưới thoát nước thải, phương pháp nối cống trong các tài liệu khuyến khích sử dụng phương pháp nối ngang mặt nước để đảm bảo tốt nhất về mặt thủy lực.
Tuy nhiên, phương pháp nối ngang đáy cống thường được sử dụng để đáp ứng theo nhu cầu thực tế thi công, phương pháp nối ngang đỉnh cống chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt có yêu cầu riêng.

Tính thủy lực

Tương tự như phần tính lưu lượng mạng lưới thoát nước thải, trước khi tính thủy lực cần phải nhập dữ liệu tính toán cho mạng lưới thoát nước.

Phần nhập dữ liêu cho bảng tính thủy lực cũng nhập dữ liệu tại các ô tương ứng với cột có tiêu đề chữ màu xanh, các ô còn lại sẽ được tính toán tự động:

 • Hố ga đầu, Hố ga cuối
 • Chiều dài đoạn cống (m)
 • Đường kính cống (mm)
 • Chiều sâu chôn cống chọn (nếu có)
 • Độ dốc cống chọn (nếu có)

Sau khi bấm vào nút Nhập dữ liệu và khai báo các thông số bên trên, ứng dụng sẽ lấy các dữ liệu tên hố ga từ Sheet Tổng hợp lưu lượng

Chiều dài đoạn cống có thể lấy chiều dài thực từ bản vẽ AutoCAD bằng LISP Xuất dữ liệu CAD qua Excel hoặc tính chiều dài đoạn cống tự động từ tọa độ hố ga bằng cách bấm vào nút Tiện ích và chọn Tính chiều dài

Đường kính cống thoát nước mặc định ứng dụng sẽ tự động điền giá trị cống D300 vào bảng tính, sau khi tính thủy lực, những đoạn cống nào không thỏa sẽ báo đỏ, bạn cần chỉnh lại đường kính cống của đoạn cống đó để đảm bảo thủy lực.


Tiện ích

Khi bấm vào nút Tiện ích sẽ xuất hiện các tiện ích như hình
tính thủy lực thoát nước thải

Tính chiều dài : Tính chiều dài đoạn cống tự động căn cứ vào tọa độ tâm hố ga đã nhập.

Chức năng này sử dụng cho các đồ án thiết kế kỹ thuật, cần lấy khoảng cách các đoạn cống từ các hố ga. Đối với đồ án quy hoạch, thường tính chiều dài theo đoạn cống dài chuyển tiếp qua nhiều hố ga thì không sử dụng chức năng này.

Ẩn tính toán : Ẩn các thông số tính toán trong bảng tính, chỉ hiện các thông số cần nhập vào, tương tự như tính lưu lượng thoát nước.

Tính độ đầy h/D : Tính toán độ đầy h/D cho các đoạn cống trong trường hợp tính toán theo phương pháp nối cống ngang mặt nước. Trong bước tính thủy lực đã bao gồm luôn tính toán độ đầy h/D. Nếu chỉ cần tính độ đầy thì sử dụng chức năng này.

Ẩn cột : Ẩn các cột trong bảng tính không muốn xuất hiện trong bảng tính như Độ đầy, Vận tốc thủy lực, Độ dốc đường.

tính thủy lực thoát nước thải

In bảng thủy lực : In bảng tính thủy lực tự động, sau khi tính toán xong, bạn chỉ cần bấm nút này và chọn máy in, bảng tính thủy lực nước thải sẽ được tự động in ra.


Hiệu chỉnh bảng tính

Sau khi tính thủy lực, kiểm tra và hiệu chỉnh bảng tính là điều chắc chắn cần làm. Thay vì kiểm tra từng thông số, VTD cung cấp cho bạn một thứ hữu ích hơn đó là tự động kiểm tra và báo lỗi trong bảng tính bằng cách báo đỏ các thông số không đạt yêu cầu trong bảng tính.

Ứng dụng không cho phép can thiệp vào phương pháp tính toán trong bảng tính, tuy nhiên bạn có thể thay đổi các giá trị như Chiều sâu chôn cống, Độ dốc cống bằng cách nhập vào các ô tương ứng tại cột Độ sâu chôn cống chọn (m), Độ dốc cống chọn (%)

tính thủy lực thoát nước thải

Độ đầy h/D, Vận tốc thủy lực:

Độ đầy h/D trong bảng tính không vượt quá các giá trị của độ đầy tối đa như bảng sau:

Đường kính cốngD150D200D250D300D400D500D600D800D1000D1200D1500
Độ đầy tối đa0.600.600.600.600.700.700.700.700.800.800.80

Nếu giá trị h/D vượt quá độ đầy tối đa thì phải hiệu chỉnh để đảm bảo thủy lực bằng cách

 • Tăng đường kính cống
 • Tăng độ dốc cống

Độ sâu chôn cống

tính thủy lực thoát nước thải

Lưu ý:
Ứng dụng VTD quy ước trong bảng tính tại cột Loại cống, nếu để trống là Cống trên vỉa hè, nếu chọn Cống băng đường thì chỉ cần nhập giá trị bất kỳ.

Nếu cần thay đổi chiều sâu chôn cống tại hố ga bắt đầu nào thì chỉ cần nhập vào ô tương ứng tại cột Chiều sâu chôn cống chọn để thay đổi. Tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc khống chế chiều cao đất đắp lưng cống đã quy định tại bước Nhập dữ liệu

Độ sâu chôn cống trong bảng tính được tính kể từ mặt đất thiết kế đến đáy cống dưới của cống, bao gồm:

 • Chiều cao đất đắp lưng cống
 • Tổng bề dày cống = Đường kính cống + Bề dày cống x 2

Nếu chiều sâu chôn cống tại hố ga báo đỏ, nghĩa là chiều cao đất đắp lưng cống tại vị trí hố ga đó nhỏ hơn giá trị khống chế ban đầu, phải tăng giá trị chiều sâu chôn cống
Ứng dụng sẽ căn cứ vào Loại cống mà bạn tính toán để xem Chiều sâu chôn cống có đảm bảo hay không.

Ví dụ so sánh với hình phía trên, Độ sâu chôn cống tại ô có giá trị 1.011 không báo đỏ, nhưng khi chọn Loại cống là cống băng đường thì giá trị 1.011 không đảm bảo chiều cao đất đắp lưng cống như hình dưới

tính thủy lực thoát nước thải

Chiều sâu hố ga

Nếu ở ô tương ứng của cột Chiều sâu hố ga báo đỏ nghĩa là chiều cao của hố ga đó không đảm bảo chiều cao hố ga tối thiểu trong Sheet Thông số kỹ thuật
tính thủy lực thoát nước thải

Lưu ý
Giá trị chiều cao tối thiểu các loại hố ga này theo thiết kế thi công, có thể thay đổi giá trị này tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế.

Video hướng dẫn

Nhấn nút Play để xem hoặc xem trên Youtube

Hướng dẫn sử dụng hạng mục thoát nước thải – Phiên bản 1.3

Mọi góp ý hoặc thắc mắc về ứng dụng vui lòng comment bên dưới hoặc có thể gửi mail về địa chỉ info@vtdvn.com

Phản hồi