[AutoCAD] Giá trị Field không tự động cập nhật

Về vấn đề cập nhật các giá trị khi sử dụng Field trong bản vẽ AutoCAD, sẽ có những lúc bạn không thể cập nhật được giá trị của Field sau khi đã Regen nhiều lần. Lỗi này xảy ra có thể do trong các LISP mà bạn sử dụng có điều chỉnh biến FIELDEVAL của AutoCAD hoặc Virus AutoCAD thay đổi giá trị của biến này. Để khắc phục vấn đề này có 2 cách: Sử dụng lệnh UPDATEFIELD Gõ lệnh UPDATEFIELD Quét chọn các đối tượng có chứa … Xem thêm

Phụ lục AutoCAD Thông tư 12/2016/TT-BXD

Thông tư 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù đã ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, thay thế hoàn toàn các văn bản cũ thuộc hệ thống Thông tư, Quyết định cũ sau: Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây … Xem thêm

Thông tư số 01/2016/TT-BXD về ban hành QCVN 07-2016/BXD

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. Bộ Quy chuẩn này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/20116, thay thế các mục thuộc các bộ môn trong Quy chuẩn QCVN 07-2010. Bộ Quy chuẩn này gồm 10 phần, quy định chi tiết những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình hạ … Xem thêm

Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Bộ Xây dựng ban hành chính thức có hiệu lực và thay thế các văn bản pháp luật sau: a) Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. b) Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng … Xem thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07- 2:2016/BXD

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD “Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD thay thế cho Quy chuẩn QCVN 07:2010 “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”. Theo đó, các … Xem thêm