Chuyển bản vẽ AutoCAD lên Google Earth

Đã bao giờ bạn cần cập nhật bản vẽ AutoCAD lên Google Earth để xem chưa? Đã có khi nào bạn cần xác định vị trí của khu đất cụ thể từ sổ đỏ lên Google Earth chưa? Khi bạn có danh sách tọa độ của khu đất mà lại không biết cụ thể nó nằm ở đâu trên bản đồ thì việc đưa ranh khu đất lên Google Earth để xác định vị trí xem ra cũng rất cần đấy. Hiện… Xem thêm